NHẬT QUANG KIẾM PHỔ : kỳ 2 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com

Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

 

CHƯƠNG MỘT

Một cuộc truy sát

 Kỳ 2:

Ba mẹ con chạy mãi chạy mãi. Không gian vẫn phủ màu đen tang tóc.

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ kỳ 1 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com

 NHẬT QUANG KIẾM PHỔ - TIỂU THUYẾT VÕ HIỆP DÃ SỬ CỦA LA NGẠC THỤY ĐƯỢC VIẾT THỬ NGHIỆM NHIỀU KỲ. TÁC GIẢ GIỮ BẢN QUYỀN.
 
Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc ThụyCHƯƠNG MỘT

Một cuộc truy sát

Kỳ 1


Mưa như trút nước. Khu rừng mờ mịt âm u. Trời sấm sét dữ dội. Những tia chớp như xé bầu trời. Trong khu rừng thưa dưới chân núi Linh Sơn trời vừa xế nhưng màu trời đã nhuộm đen một màu đen ảm đạm.

More...