TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 22 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BỐN

THU PHỤC NHÂN TÂM

KỲ 22:

Nhất quái Triệu Khuất Vân nhúng gậy hất hàm hỏi lão quan Triệu Gia Thần:

- Ta nhớ không lầm thì giữa chúng ta không có thù hằn gì nhau. Tại sao có cảnh ngày hôm nay?

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 21 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BỐN

THU PHỤC NHÂN TÂM


KỲ 21:

 Trong hang đá giữa lưng chừng Ngũ Hành Sơn là nơi họp bí mật của Thất Kiệt Quái Nhân.

Đêm nay trời tối đen. Khoảng canh hai. Nơi hang động đó dưới ánh đèn dầu leo lét bập bùng. Thất Kiệt Quái Nhân ngồi theo vị trí từng người. Chưa ai nói một lời nào.

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 20 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com

 


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BỐN

THU PHỤC NHÂN TÂM


KỲ 20:


         Còn thanh niên mặt sẹo không ai khác hơn là Lã Mai đã cải trang thực hiện kế sách  của Bắc Bình Vương Nguyễn Huệ. Chàng lợi dụng khoảnh khắc mọi người nhìn theo bọn lão quan rút lui vội dùng thân pháp "Long hình độc bộ" băng mình theo sau bọn lão như một bóng mờ.

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 19 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BỐN

THU PHỤC NHÂN TÂM


KỲ 19:

 Ngũ quái Trương Tín vẫn đứng yên. Lão không nhìn thấy bốn bóng người quay nhanh mà lão chỉ chăm chú nhìn vào chiếc bàn tính các con tính lách cách theo ngón tay lão.

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 18 - CHƯƠNG BỐN: THU PHỤC NHÂN TÂM - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BỐN

THU PHỤC NHÂN TÂM


KỲ 18:

 Phong trào nông dân khởi nghĩa Tây Sơn ngày càng lớn mạnh sau khi Nguyễn Nhạc đại thủ lĩnh nghĩa quân dùng khổ nhục kế hạ thành Quy Nhơn chiếm làm thủ phủ. Trấn thủ Nguyễn Khắc Tuyên lầm mưu tự sát.

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 17 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BA

NHẬT QUANG KIẾM TIÊN NÁO ĐỘNG VÕ LÂM


KỲ 17:

 

Những cao thủ võ lâm nước Nam do lòng hiếu kì và tính ham chuộng võ công của người luyện võ sau khi biết không thể nào đối phó được với Lã Mai đã bỏ cuộc không còn mưu đồ tranh đoạt nữa.

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 16 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com


 
             Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BA

NHẬT QUANG KIẾM TIÊN NÁO ĐỘNG VÕ LÂM


KỲ 16:

 Sau đợt tấn công thứ ba vẫn không làm gì được Lã Mai hai lão bắt đầu chùng tay. Hai lão không ngờ Lã Mai có võ công cao cường như thế. Điều này chứng tỏ uy lực Nhật Quang kiếm phổ rất lớn.

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 15 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 14 - CHƯƠNG BA: NHẬT QUANG KIẾM TIÊN ... - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com


 
 Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG BA

NHẬT QUANG KIẾM TIÊN NÁO ĐỘNG VÕ LÂM


KỲ 14:

 Lục Long Vũ Huỳnh Ngạc hối hả đến phủ Tầm Vu theo lời hẹn với Nhất phụng Ngô Hiền Thục. Khắp nơi vang lên tin đồn Trần Gia Trang sẽ trải qua cơn sóng gió bởi Thất Kiệt Quái Nhân. Chủ nhân Trần gia trang là một võ quan dưới triều Lê Chiêu Thống chán cảnh quan trường nên treo ấn về quê ẩn dật. Trần trang chủ là một tướng tài thanh liêm chính trực nên ai cũng đem lòng mến mộ nhất là những trang hào kiệt võ lâm. Khi nghe tin khủng khiếp đó ai cũng hăm hở đến Trần gia trang để trợ giúp.

More...

TTVH: NHẬT QUANG KIẾM PHỔ KỲ 13 - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com

  Nhật Quang Kiếm Phổ

Tiểu thuyết võ hiệp dã sử của La Ngạc Thụy

CHƯƠNG HAI

THẤT KIỆT QUÁI NHÂN


KỲ 13:

 Rằm tháng mười trăng sáng vằng vặc. Trên lưng chừng ngọn Ngũ Hành Sơn trong một hang đá Thất Kiệt Quái Nhân đang họp tìm bàn cách đối phó với tình thế mà thời gian qua Thất Kiệt quái nhân lâm vào tình thế bất động và bất lợi.

More...