BÀN TRÒN VĂN NGHỆ: TRAO ĐỔI THÊM VỚI TRẦN MINH TẠO - VÕ TẤN CƯỜNG

By laphanthuy@gmail.com


TRAO ĐỔI THÊM VỚI TRẦN MINH TẠO

VÕ TẤN CƯỜNG 

 

Trần Minh Tạo đã đọc bài viết: "Lê Đạt-người phu chữ thanh xuân" và "Nhận diện thơ ĐBSCL" của tôi theo nhãn quan thiên lệch và hạn hẹp. Anh không hướng đến ý tưởng chủ đạo trong toàn bộ bài viết mà chỉ chú tâm vào một vài từ ngữ trong một đoạn văn mà anh cho là có "vấn đề"...

More...

BÀN TRÒN VĂN NGHỆ: VÀI ĐIỀU TRAO ĐỔI LẠI CÙNG .... BÀI 2 - TRẦN MINH TẠO

By laphanthuy@gmail.com

VÀI ĐIỀU TRAO ĐỔI LẠI CÙNG

"NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC "

VÕ TẤN CƯỜNG

                                TRẦN MINH TẠO

                                                          BÀI 2 

 

 VIẾT PHÊ BÌNH VĂN HỌC THEO THI PHÁP SIÊU THỰC VÀ ĐA ĐA?

1/ Tại bài viết  mới  đây về tôi VTC có lời "tự khai"  như sau: "Tôi quan niệm viết phê bình một bài thơ một tập thơ hoặc một phong cách nghệ thuật của nhà thơ chính là tạo dựng một bài-thơ-văn-xuôi dựa trên một hoặc nhiều phương pháp hệ hình phê bình văn học nào đó.

More...

BÀN TRÒN VĂN NGHỆ: VÀI ĐIỀU TRAO ĐỔI LẠI CÙNG NHÀ "PHÊ BÌNH VĂN HỌC" VÕ TẤN CƯỜNG - TRẦN MINH TẠO

By laphanthuy@gmail.com

SAU KHI ĐĂNG BÀI TRAO ĐỔI VỀ BÀI VIẾT CỦA ANH TRẦN MINH TẠO CỦA ANH VÕ TẤN CƯỜNG. ĐẤT ĐỨNG NHẬN ĐƯỢC BÀI VIẾT TRAO ĐỔI LẠI CỦA ANH TRẦN MINH TẠO. ĐẤT ĐỨNG XIN GIỚI THIỆU ĐỂ BẠN ĐỌC CÙNG THAM KHẢO VÀ GÓP Ý ...


VÀI ĐIỀU TRAO ĐỔI LẠI CÙNG
 
"NHÀ PHÊ BÌNH VĂN HỌC "
 
VÕ TẤN CƯỜNG
 
                                   bài 1 

                  TRẦN MINH TẠO

          CÓ DẤU HIỆU TẨU TÁN LÒNG TRUNG THƯC VÀ CẦU THỊ ...

1/ Ngày 17/10/2008 Võ Tấn Cường(VTC)có viết một bài về thơ của Lê Đạt.Trong đó có đoạn như sau: "Lê Đạt- người phu chữ thanh xuân đã âm thầm sáng tạo hơn nửa thế kỷ nhằm "đào bới" những quặng chữ để tìm ra vẻ đẹp của thi ca trong "bóng chữ".

More...

BÀN TRÒN VĂN NGHỆ: THẤY GÌ QUA BÀI PHÊ BÌNH VĂN HỌC CỦA TRẦN MINH TẠO - VÕ TẤN CƯỜNG

By laphanthuy@gmail.com

ĐẤT ĐỨNG SAU KHI ĐĂNG TẢI BÀI VIẾT CỦA TRẦN MINH TẠO ANH VÕ TẤN CƯỜNG ĐÃ VIẾT BÀI PHẢN HỒI TRÊN BLOGS CỦA ANH. ĐẤT ĐỨNG XIN TẢI VỀ ĐỂ BẠN ĐỌC TIỆN THAM KHẢO VÀ GÓP Ý ...
Thấy gì qua bài phê bình văn học

của Trần Minh Tạo?                    

Võ Tấn Cường

1.Phê bình kiểu so sánh nhưng thiếu....phương pháp so sánh.

Trần Minh Tạo so sánh phong cách ngôn ngữ trong bài phê bình: "Lê Đạt-người phu chữ thanh xuân" của tôi ấn tượng giống phong cách ngôn ngữ của F.Nietzsche khi viết "Zarathustra đã nói như thế".

More...

BÀN TRÒN VĂN NGHỆ: KHÔNG GIAN VĂN HỌC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ ... NGUYỄN MỘT

By laphanthuy@gmail.com

THAM LUẬN ĐỌC TẠI HỘI NGHỊ NHÀ VĂN TỔ CHỨC KHU VỰC MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

KHÔNG GIAN VĂN HỌC

MIỀN ĐÔNG NAM BỘ

VÀ HIỆN THỰC ĐỜI SỐNG

HAY TÂM TRẠNG ĐỜI SỐNG

Nguyễn Một

Không ít người vẫn có thói quen nghĩ rằng văn học miền Nam là sông nước là bông điên điển là viết mà như nói. Bởi ông giáo sư không biết lịch sử văn học miền Nam có chủ trương: Theo chiều hướng viết cho người bình dân hiểu bởi trong quá trình khai khẩn số lượng người biết chữ không nhiều nên văn chương của giới trí thức hướng về họ đọc thành lời cho họ nghe   ngay khi viết Lục Vân Tiên cụ đồ Chiểu đã khẳng định: "Ai ơi lẳng lặng mà nghe" chứ không phải: "Cảo thơm lần giở trước đèn" như cụ Nguyễn Du.

More...

BÀN TRÒN VĂN NGHỆ: THẤY GÌ QUA MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ VĂN HỌC CỦA VÕ TẤN CƯỜNG - TRẦN MINH TẠO

By laphanthuy@gmail.com

NHÀ THƠ TRẦN MINH TẠO VỪA GỬI CHO ĐẤT ĐỨNG BÀI VIẾT: THẤY GÌ QUA MỘT SỐ BÀI VIẾT VỀ VĂN HỌC CỦA VÕ TẤN CƯỜNG (TIỀN GIANG). ĐẤT ĐỨNG NHẬN THẤY BÀI VIẾT MANG TÍNH TRANH LUẬN THẲNG THẮN VÀ XÂY DỰNG NÊN GIỚI THIỆU LÊN ĐẤT ĐỨNG ĐỂ BẠN ĐỌC CÙNG THAM KHẢO VÀ GÓP Ý ...

 


 

THẤY GÌ QUA

MỘT SỐ  BÀI VIẾT VỀ VĂN HỌC

CỦA VÕ TẤN CƯỜNG? 

                                                                   TRẦN MINH TẠO 

 

 

           Nhà thơ Trần Minh Tạo                                                     Nhà văn Võ Tấn Cường 

1/CÓ BÀI VIẾT RẤT SÂU SẮC VÀ HAY... 

Đó là bài có tựa đề :"Lê Đạt:người phu chữ thanh xuân".Tại đây ngoài sự biểu lộ một sở học khá vững chải và ít nhiều sâu sắc về lãnh vực thơ ca ra về mặt diễn đạt quả thật Võ Tấn Cường đang sở hữu được một phong cách ngôn ngữ rất ấn tượng không thua gì F.Nietzsche khi viết "Zarathustra đã nói như thế" vào những năm cuối thế kỷ 19 bên Châu Âu nhằm bày tỏ quan niệm triết lý của mình về nhiều đối tượng khác nhau trong cuộc sống bấy giờ trong đó có cả thơ và nhà thơ .

More...

BÀN TRÒN VĂN NGHỆ: VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TÂY NINH - MỘT NĂM NHÌN LẠI - LA NGẠC THỤY

By laphanthuy@gmail.com

HOẠT ĐỘNG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TÂY NINH

Một năm nhìn lại

                                    La Ngạc Thụy

 

Năm 2008 Hội Văn học Nghệ thuật trải qua một sự kiện lớn. Đó là Đại hội Đại biểu Văn học Nghệ thuật lần thứ 3 - nhiệm kỳ 2007 - 2012. Từ đó hoạt động văn học nghệ thuật tỉnh nhà đã mang gương mặt mới với nhiều thay đổi và khởi sắc hơn. Đặc biệt những văn nghệ sĩ tâm huyết đã hồ hởi đón nhận làn gió mới phấn khởi hoạt động sáng tạo văn học nghệ thuật góp phần đồng hành cùng sự phát triển kinh tế xã hội tỉnh nhà.

More...

BÀN TRÒN VĂN NGHỆ: VĂN NGHỆ SĨ CHỈ MỚI THAM QUAN THỰC TIỄN - GS-TS PHÙNG HỮU PHÚ

By laphanthuy@gmail.com

Văn nghệ sĩ của ta mới chỉ "tham quan" thực tiễn ?

 Bám sát thực tiễn phấn đấu tạo ra những tác phẩm có giá trị nghệ thuật cao trong thời kỳ mới

GS - TS PHÙNG HỮU PHÚ

 

Ðược sự quan tâm chỉ đạo của Ban Bí thư Trung ương Ðảng trong hai ngày 17 và 18-11-2008 tại TP Hồ Chí Minh Hội đồng Lý luận phê bình văn học nghệ thuật Trung ương đã tổ chức thành công Hội thảo khoa học: Văn học nghệ thuật trong cơ chế thị trường và hội nhập với sự tham gia của hơn hai trăm văn nghệ sĩ các nhà quản lý nhà nghiên cứu và các doanh nhân hoạt động trong lĩnh vực văn học nghệ thuật. Chúng tôi xin giới thiệu cùng bạn đọc nội dung chính bài phát biểu tổng kết Hội thảo.

More...

BT VĂN NGHỆ: VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN LÝ... TRẦN ĐỘ

By laphanthuy@gmail.com

VỀ MỐI QUAN HỆ GIỮA QUẢN LÝ VÀ
TỰ DO
SÁNG TÁC TRONG VĂN HỌC NGHỆ THUẬT

TRẦN ĐỘ 

 

Để thi hành đúng đắn Nghị quyết 05 của Bộ Chính trị về văn học nghệ thuật và văn hóa có một vấn đề được nhiều người quan tâm và cần thống nhất quan niệm là mối quan hệ giữa quản lý và tự do sáng tác. Điều hiển nhiên là văn học nghệ thuật cần có sự quản lý nhưng vấn đề ở đây là quản lý một sự nghiệp tự do quản lý nhằm bảo đảm sự phát triển tự do. Cái khó là ở đó. Và đổi mới tư duy cũng chính bắt đầu ở đó: từ chỗ quản lý bằng nắm chặt bằng ra chỉ thị mệnh lệnh đến chỗ quản lý nhưng vẫn bảo đảm tự do. Tất nhiên sẽ vẫn có những chỉ thị mệnh lệnh nhưng mục đích của nó là làm sao cho tiềm năng sáng tạo được tự do phát triển. Như vậy sự quản lý này ít nhất phải có mấy điểm sau:

More...

BT VĂN NGHỆ: SỐNG NHƯ NHỮNG TRANG VĂN - PHAN LÊ TRUNG TÍN

By laphanthuy@gmail.com

Sống như những trang văn

PHAN LÊ TRUNG TÍN 

 

 

                                           TRANH TẠ THÁI HIỆP

         Viết được những trang văn đã khó nhưng sống sao cho giống những trang văn mình viết lại càng khó hơn. Từ lâu tôi đã nhận thức rõ ràng một điều rằng không phải ai cũng sống như những gì mình viết. Đó là một sự thật khá phũ phàng trong xã hội đang phát triển về kinh tế như hiện nay.

More...