GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

By laphanthuy@gmail.com

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

      

Đào Phạm Thuỳ Trang

Bút danh: Thuỳ Phương

Sinh năm: 1977

Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh

Tác phẩm in chung:

- Tuyển tập Truyện ký 30 năm Tây Ninh

- Tuyển tập Thơ 30 năm Tây Ninh

- Tuyển tập Truyện ngắn Những cây bút trẻ Tây Ninh

(Hội Văn học Nghệ thuật xuất bản năm 2005)

Tác phẩm in riêng:

- Tập truyện ngắn  Nửa đêm làm vợ

 (Nhà xuất bản Hội Nhà văn – năm 2006)

More...