TRUYỆN NGẮN: GIÓ CHIỀU THÊNH THANG - ĐÀM LAN

By laphanthuy@gmail.com

 

GIÓ  CHIỀU  THÊNH  THANG


Kính tặng Anh M.V.K

Bảy mươi đã quá nửa chặng đường

Anh vẫn lặng thầm những yêu thương

Vẫn ngân trong nắng lời mây biếc

Vẫn thắp môi nồng một khóe hương

 

                                                    Truyện ngắn: Đàm Lan

                

 

        _ Bà ơi ! Sao hôm nay bà cho con mặc áo mới vậy hở bà ?

                _ Ừ hôm nay là ngày mừng thọ ông con đấy . Con mặc áo mới để chúc ông con mạnh khỏe sống lâu nhé .

                _ Vâng ạ ! Bà ơi ! Thế con đi chúc ông bây giờ nhé .

                _ Chưa đâu con ạ . Phải chốc nữa đã . Bây giờ con đi chơi đi ngoan không được làm bẩn áo đấy nhá .

                _ Vâng ạ !

More...

TRUYỆN NGẮN: LỐI NHỎ - ĐÀM LAN

By laphanthuy@gmail.com

LỐI NHỎ

Truyện ngắn: Đàm Lan

 

             Nhìn lũ bạn ngả nghiêng trên những chiếc giường tầng tôi tự hỏi: Trong số này ai là người may mắn nắm được mảnh bằng tốt nghiệp ai rồi sẽ phải âu sầu tiếc nuối và phải cắm cúi thêm một năm dùi mài còn những ai phải vĩnh viễn từ bỏ những ước mơ của mình ? Một câu hỏi dài chốt lại sau mười bảy năm tiêu tán một khối lượng khổng lồ cơm cha áo mẹ nếu tính toán cho thật chi li cả bao hao tổn tâm lực của các thầy cô giáo chỉ tính nhẩm một con số chưa chính xác thì tất cả các đốt trên mười ngón tay cũng chưa đủ hết tên các thấy cô từ lúc bắt đầu ngấp nghé nhà trẻ cho đến nay .

More...

TRUYỆN NGẮN: LÃO KHƯƠNG CÂM - ĐẶNG HOÀNG THÁI

By laphanthuy@gmail.com

LÃO KHƯƠNG CÂM

Truyện ngắn của ĐẶNG HOÀNG THÁI

 

         Ở cái làng Rế nằm rìa ngoài thị trấn A.H không ai không biết lão Khương câm nổi tiếng với cái tài chăm đào tỉa quất. Cũng ở cái làng Rế này ngoài đất nhà lão Khương câm không đất nhà nào có được cây hải đường cao hơn ba mét sống hơn một tuổi mà vẫn sai nụ lắm hoa. Tết vừa rồi người làng kháo nhau lão Khương câm bán đào bán quất bán hải đường thu được hàng chục triệu. Mà dường như tết nào cũng vậy.

More...

TRUYỆN NGẮN: MỘT NGÀY Ở PHÒNG CẤP CỨU - ĐÀM LAN

By laphanthuy@gmail.com

MỘT NGÀY Ở PHÒNG CẤP CỨU

                                                   

                                             Truyện ngắn: Đàm Lan

                                                                                      (Đăk Lắk)

       

          Thúy bước vội vào phòng trực thay chiếc áo Blous rồi quay ra. Minh đưa tay che miệng ngáp khi bàn giao sổ trực. Thúy hỏi :

- Ông Tiên về rồi à ?

- Về từ sớm rồi. Thúy này bệnh nhân giừong số 6 theo dõi đặc biệt đấy nhé .

- Đêm qua biến chứng à ?

- Ừ giai đọan cuối rồi mình cứ làm hết khả năng còn thì…À lát nữa ông Kháng vô Thúy bảo ông ấy ký mấy cái phiếu chuyển bệnh đi nhé 

- Được rồi để đó Thúy anh Minh cứ về đi. Ông đó là chúa lề mề mà. 

More...

TRUYỆN NGẮN: HẠNH NGỌC - NGUYỄN ĐỨC THIỆN

By laphanthuy@gmail.com

HẠNH NGỌC
           Truyện ngắn của Nguyễn Đức Thiện
 
               
 
                Con sông Vàm Cỏ Đông khúc này tạo thành một đường cong ôm trọn lấy bến phà có cái tên Cây Ổi. Không biết từ bao giờ người ta gọi đây là bến Cây Ổi. Chẳng thấy có cây ổi nào hết. Một bờ đất không rộng. Một con phà nhỏ xíu chỉ có thể chở người và vài ba thứ hàng hoá nhẹ qua sông. Bên này sông là đất Hoà An thuộc Việt nam. Bên kia có thêm dẻo đất nữa của ngừơi Việt Nam nằm áp sát với đất Campuchia. Có những cánh đồng. Khi thì lúa khi thì đậu phộng. Có mấy ngôi nhà. Vì còn có những ngôi nhà và có những cánh đồng mà ở đây cần có con phà nhỏ bé kia. Trên phà chỉ cần có một con sào để đẩy phà tách bến. Một sợi dây cáp dăng ngang sông. Con phà được neo vào sợi dây cáp ấy bằng hai sợi cáp khác gắn những bánh xe có thể trượt trên sợi dây cáp dăng ngang. Khi đưa phà qua sông người lái phà chỉ có một cây gỗ đẽo một cái ngoàm gắn vào sợi cáp và lắc mạnh. Con phà nặng mấy cũng được kéo qua sông nhờ sợi dây cáp và khúc gỗ kia.

More...

TRUYỆN NGẮN CỦA ĐÀM LAN - Sự nhầm lẫn

By laphanthuy@gmail.com

SỰ  NHẦM  LẪN                                            
                           * ĐÀM LAN

                “ Không có người con gái xấu. Chỉ có người con gái không biết làm đẹp.”
              Thực tế không hòan tòan đúng với câu nói trên hay chỉ có thể xem nó như một lời động viên an ủi với những ai không có được một dung nhan tàm tạm vào hàng coi được. Có những người con gái không may ngay khi lọt lòng mẹ đã phải chịu một sự bất công của tạo hóa.

More...

TRUYỆN NGẮN CỦA NGUYỄN KHẮC LUÂN

By laphanthuy@gmail.com


CHUYỆN Ở XÓM VÙNG BIÊN

                              Truyeän ngaén: Nguyeãn Khaéc Luaân             

                    “Tu ñaâu khoâng baèng tu nhaø 
           
                     Thôø cha kính meï cuõng laø ñi tu” (kinh Phaät)
           
        Xoùm vuøng bieân coù hôn chuïc gia ñình nhaø naøo cuõng ngheøo quanh naêm chæ lo chuyeän aên chuyeän maëc ban ngaøy nhaø ñoùng cöûa im æm toái ñeán leo leùt aùnh ñeøn daàu hoâi. Ngöôøi lôùn ñi laøm töø môø saùng baø giaø con nít ai ôû nhaø naáy caû xoùm ngaøy cuõng nhö ñeâm im lìm nhö nguû. Sau traän giaëc Khôme ñoû traøn sang taøn saùt ñoát phaù xoùm caøng theâm ñìu hiu.

More...

TRUYỆN NGẮN Đào Phạm Thùy Trang

By laphanthuy@gmail.com

LỬA PHƯỢNG

                                                               Truyện ngắn: Đào Phạm Thùy Trang

          - Mùng hai tết Nga tới nhà anh rồi mình cùng đi núi chơi hén? Nhớ mang theo một ít trái cây anh thì mang bánh mì và nước uống!

          “Con ma nhà họ Hứa” bảo tôi như vậy. Tới nhà hắn rồi cùng đi núi ư?

More...

Truyện ngắn của Đàm Lan

By laphanthuy@gmail.com

Truyện ngắn

1+1… 

bé xinh

- Hát chứ ?

- Ừ !
 Hai cái điện thoại tua một vòng. Không mất quá nhiều thời gian cho những gương mặt trong một căn phòng nhỏ được cách âm và bài trí ra vẻ nghệ thuật và một không gian trùm lấp trong những thứ âm thanh. Những gương mặt thân quen

More...