GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: NHÀ THƠ NGUYỄN QUỐC NAM

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ:

        

NGUYỄN QUỐC NAM
Bút danh Mạc Hàn Vi Linh
 
Chào đời năm Nhâm Thìn bão lụt.
Kỹ sư Nông học.
Hội viên Hội VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TÂY NINH từ năm 1986.
Hiện nay đã nghỉ hưu và sinh sống tại TP. Hồ Chí Minh