TRONG CHUYẾN ĐI CÔN ĐẢO - LA NGẠC THỤY

THEO CHÂN ĐOÀN NHÀ BÁO TÂY NINH ĐẾN THĂM CÔN ĐẢO NHIỀU DẤU ẤN IN ĐẬM TRONG TÔI XIN LƯU LẠI VÀI HÌNH ẢNH VỀ CÔN ĐẢO NHƯ MỘT KỶ NIỆM KHÓ QUÊN...


 

chuyến thăm côn đảo
 
 
chuyến thăm côn đảo
Bên mộ chị Võ Thị Sáu xin dâng cho người nén hương tưởng nhớ
 
 
chuyến thăm côn đảo
Danh sách các chúa đảo từ năm 1954 đến 1975
 
 
chuyến thăm côn đảo
Ngồi thuyền thúng
 
 
chuyến thăm côn đảo
Trước bãi neo tàu sau khi đánh cá trở về

 

Trước Đền thờ chị Võ Thị Sáu
 
Tượng tù chính trị phục chế ở nhà tù Côn Đảo