CỬA KHẨU MỘC BÀI

 

CỬA KHẨU MỘC BÀI 
huyện Bến Cầu

 Cửa khẩu Mộc Bài huyện Bến Cầu

 

Trung Thong

LEN XEM LAI

Tôi là người Việt Nam đi du lịch qua Cambodia. Khi đến đất nước của họ tận mắt chứng kiến thấy nhân viên làm việc tại cửa khẩu Bavet khác rất nhiều so với nhân viên của VN mình. Tôi thiết nghĩ Ban ngành chức năng của VN nên cho nhân viên làm việc tại cửa khẩu Mộc Bài VN sang Cambodia học hỏi thêm về cách cư xử cũng như thái độ giao tiếp để sao cho VN đẹp hơn trong con mắt người Quốc tế.(Dẫn chứng cụ thể: Khoảng 14h00 ngày 04/07/2010 khi đoàn xe đã qua cửa khẩu BaVet và Mộc Bài. Lúc đó bên VN cho nhân viên lên xe kiểm tra lại hộ chiếu lần nữa nhưng NV này hình như "Không biết nói không biết cười không nón không bảng tên". Chúng tôi thật sự hẫng hụt sao lại có những NV như vậy để làm việc tại đây?
Tôi mạnh dạn đền nghị Lãnh đạo VN nên: 1- Chấn chỉnh lại phong cách tác phong lề nối làm việc của NV kể trên. 2- Nên niêm yết số điện thoại nóng để du khách có những thắc mắc về thái độ của NV ở đây thì phản ảnh trực tiếp.
Chào thân ái!

Trung Thong

LEN XEM LAI VAN HOA

Tôi là người Việt Nam đi du lịch qua Cambodia. Khi đến đất nước của họ tận mắt chứng kiến thấy nhân viên làm việc tại cửa khẩu Bavet khác rất nhiều so với nhân viên của VN mình. Tôi thiết nghĩ Ban ngành chức năng của VN nên cho nhân viên làm việc tại cửa khẩu Mộc Bài VN sang Cambodia học hỏi thêm về cách cư xử cũng như thái độ giao tiếp để sao cho VN đẹp hơn trong con mắt người Quốc tế.(Dẫn chứng cụ thể: Khoảng 14h00 ngày 04/07/2010 khi đoàn xe đã qua cửa khẩu BaVet và Mộc Bài. Lúc đó bên VN cho nhân viên lên xe kiểm tra lại hộ chiếu lần nữa nhưng NV này hình như "Không biết nói không biết cười không nón không bảng tên". Chúng tôi thật sự hẫng hụt sao lại có những NV như vậy để làm việc tại đây?
Tôi mạnh dạn đền nghị Lãnh đạo VN nên: 1- Chấn chỉnh lại phong cách tác phong lề nối làm việc của NV kể trên. 2- Nên niêm yết số điện thoại nóng để du khách có những thắc mắc về thái độ của NV ở đây thì phản ảnh trực tiếp.
Chào thân ái!