GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: NHÀ THƠ NGUYỄN CÔNG SAO

NGUYỄN CÔNG SAO

Bút danh: Vũ Hà

HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TÂY NINH

 

 Sinh năm 1946

Quê quán: Hải Dương

Trú quán: xã Thạnh Bình huyện Tân Biên Tây Ninh

TÁC PHẨM: TUYỂN THƠ 30 NĂM TÂY NINH (in chung)

QUAN ĐIỂM VĂN CHƯƠNG:

sáng tác luôn xuất phát từ thực tế cuộc sống nhất là ghi nhận lại

năm tháng trên chiến trường chống Mỹ cứu nước và gắn bó với tình

đồng đội đồng chí...