GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: NHÀ THƠ NGUYỄN THANH PHƯƠNG

Nguyễn Thanh Phương

Bút danh: Minh PhươngSinh ngày 24 - 11 - 1955
Quê quán: Anh Tịnh - Trảng Bàng
Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật Tây Ninh
UV.BCH Hội VHNT Tây Ninh
Chi hội trưởng Chi hội VHNT Vàm Cỏ Đông
Phân hội phó Phân hội Văn học
Trưởng bộ môn Văn


TÁC PHẨM:

In chung:
Tây Ninh - Những chặng đường vàng son
Tuyển tập thơ 30 năm Tây Ninh
Tuyển tập truyện ký 30 năm Tây Ninh
Những câu chuyện sau 30 năm

In riêng:
Em và tôi và năm tháng - Thơ - NXB Văn học 2006
Trăng và Biển và Em - Thơ - NXB Văn học 2006

Sẽ in:
Đồi thông và Hoa và Em - Tập thơ