GIỚI THIỆU TÁC GIẢ: NHÀ THƠ NGUYỄN VĂN TÀI

GIỚI THIỆU TÁC GIẢ

 Nguyễn Văn Tài


Bút danh: Áo Thường Dân
Sinh năm: 1954

HỘI VIÊN HỘI NHÀ BÁO VIỆT NAM
HỘI VIÊN HỘI VĂN HỌC NGHỆ THUẬT TÂY NINH
 
ảnh Nguyễn Văn Tài

Tác phẩm:
30 năm THƠ TÂY NINH (in chung)
(Hội VHNT Tây Ninh xuất bản - 2004
)