Mời bạn đọc truy cập vào tên miền mới: www.datdung.com

 

 

 

Thân gửi bạn đọc và các văn nghệ sĩ cộng tác với Đất Đứng.

Thời gian qua Trang VHNT Đất Đứng gặp sự cố kỹ thuật. Nay đã được khôi phục lại với tên miền mới:

www.datdung.com

 

La Ngạc Thụy 

Trc1 Linh

kính gởi bác La Ngạc Thụy
không hiểu sao cháu vào thơ quán cũng như bác VTL đều không đọc được gì cả khoảng thời gian 1tuan nay roi.
chúc bác khỏe

Võ Làng Trâm

Hỏi nhờ

Xin chào anh LNT !
Không hiểu sao một số bài trên trang Thơ quán và Lục bát có tiêu đề hẳn hoi nhưng mở không có câu nào cả ?
Cảm ơn