MỜI CÁC BẠN THAM GIA "GÓC THƠ ĐƯỜNG LUẬT" TRÊN ĐẤT ĐỨNG

 

MỜI CÁC BẠN THAM GIA "GÓC THƠ ĐƯỜNG LUẬT"

TRÊN ĐẤT ĐỨNG

Nguyễn Thế Nhiệm

 

Trang VHNT Đất Đứng mở chuyên mục "Góc thơ Đường luật" để đáp ứng nhu cầu sáng tạo và thưởng thức thơ Việt theo luật thơ Đường. Chuyên mục này giới thiệu những bài thơ hay nổi tiếng của các bậc tiền nhân và những bài thơ xướng mời hoạ của bạn đọc. Đất Đứng mong nhận được sự quan tâm cộng tác của các bạn. Mọi quan hệ về "Góc thơ Đường luật" gửi về địa chỉ: vanchuongviet@gmail.com hoặc: nguyenthenhiem@gmail.com.  

Truy cập vào trang VHNT Đất Đứng: http://datdung.plus.vn

Chào thân ái

Người phụ trách chuyên mục

Nguyễn Thế Nhiệm