LỤC BÁT LAN MAN - Thơ Vũ Hoàng


BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG"


LỤC BÁT LAN MAN

Vũ Hoàng


Tóc hỏi lòng đã bạc chưa ?

Mà sao bạc tóc ...lòng chưa bạc lòng.!

Hay lòng Xuân Hạ Thu Đông.?

Tóc thì vẫn tóc bão giông hai mùa


Đất trời đâu chỉ  nắng mưa

Ngày đêm vương vấn... đã chưa hay rồi .?

Mây bay loạn gió ơi hời.

Cớ chi mà hỏi cho đời thêm đau !


Vì sao ! ai biết vì sao ?

Đê trăng tròn khuyết không vào lầu son.

Cuộc đời còn mất... mất còn.

Ngựa hoang tìm bạn phi mòn vó câu...


Lòng người ai biết nông sâu !

Tóc xanh đến thưở  bạc đầu còn đau...


V.H

(Click vào đây để bình chọn)
.........................................

Tác giả Vũ Hoàng

Trung tâm Giáo dục thường xuyên huyện Thới Bình - Cà Mau