CHÙM THƠ NGUYỄN THÀNH GIANG


 
BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG"

CHÙM THƠ NGUYỄN THÀNH GIANG
 

CHA                   


Cả đời gánh cực lên non

Mà đường cha cứ chon von nẻo dài

Ngọn rau gốc lúa miệt mài

Cơn mơ giáp hạt dặm dài đói no


Guộc gầy nhăn nếp âu lo

Còn đôi mắt sáng

Trời cho hơn người

Nhìn ra giả - thực trò đời

Đâu đường phù phiếm

Đâu lời thẳng ngay

Nằm đêm lở vết thương ngày

Chạm vào trông đợi mà day dứt lòng

Xuân này

Biết có chi mong

Dáng lưng còn mỏi gánh gồng mà đi...


GIỌNG VE


Rót từ trên những cành cao

Gió đường sương phố lặm vào giọng ve

Chiều xoay theo những vòng xe

Còn nghiêng mắt nắng gọi hè làm chi

Tuổi ngày hối hả nhau đi

Đầu cành cuối lá từng khi mỏi lòng

Chạm vào giấc phố còn trông

Dẫu mong manh phận mà không quên mùa                               


RA GIÊNG


Mấy đồng cải mấy đồng rau

Đám đình tết nhứt đua nhau...sạch rồi

Còng lưng trống mảng da mồi

Tay run run gạt mồ hôi nhanh dần

Nón cời nghiêng phía nắng xuân

Che làm sao hết gian truân kiếp nghèo

Một tay cha vững chống chèo

Gom mùa hy vọng đuổi theo tháng ngày

Ra giêng rậm rịch cuốc cày

Thêm vài sợi bạc đã đầy âu loÝ XUÂN


Về nghe Xuân gọi tàn ngày

Chìm trong niềm cũ nét mày chông chênh

Với đêm chút phận bồng bềnh

Ru mình ru trọn lênh đênh dại khờ

Còn em ở phía đợi chờ

 Hoe hoe mắt lệ sương mờ phố xa

Xuân này uống trọn cùng ta

 Một ly sầu đắng phôi pha chuyến tình.

N.T.G


(LICK VÀO ĐÂY ĐỂ BÌNH CHỌN)
.................................................

Tác giả Nguyễn Thành Giang

Tam Kỳ- Quảng Nam

ĐT : 01225541886