KẾT QUẢ THÁNG THỨ IV: CUỘC BÌNH CHỌN “THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG”

 

DO SỰ CỐ ĐƯỜNG TRUYỀN NÊN TRANG VHNT ĐẤT ĐỨNG KHÔNG TRUY CẬP ĐƯỢC VỚI ĐỊA CHỈ http://datdung.co.cc. MỜI CÁC BẠN TRUY CẬP THEO ĐỊA CHỈ http://datdung.plus.vn.

WEBSITE VHNT ĐẤT ĐỨNG Kính báo


 

KẾT QUẢ THÁNG THỨ IV:

CUỘC BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG"

 

 

Chùm thơ của tác giả Ngô Văn Cư (Bình Định) và lời bình của bạn Phiêu Vân - Thlangdu được bình chọn là hay nhất trong tháng thứ IV.

 

Cuộc bình chọn "Thơ lục bát hay trên Đất Đứng" đã qua tháng thứ tư. Điều đáng ghi nhận là anh chị em văn nghệ sĩ và bạn đọc quan tâm ngày càng nhiều hơn. Tuy tháng này lời bình đạt yêu cầu có ít hơn so với tháng trước nhưng số lượng lời bình nhiều hơn. Cụ thể nếu như tháng thứ ba với số lượng người đọc trên cả 3 trang VHNT Đất Đứng BS. Nguyễn Thế Nhiệm và trang bình chọn là 1.388 và lời bình chọn là 23 thì tháng thứ tư tăng lên 2.260 lượt người đọc với 34 lời bình chọn. Điều này nói lên "cuộc bình chọn của chúng ta ngày càng được văn nghệ sĩ và bạn đọc quan tâm". Một điều đáng ghi nhận khác là có thêm nhiều tác giả mới gửi tác phẩm tham gia như Ngô Văn Cư Khánh Linh Trần Vân Hạc Thành Huân Dung Thị Vân Xuân Đường ... và bạn đọc bình chọn cũng đa dạng phong phú hơn.

Về chất lượng thơ theo nhận định của Ban bình chọn thì suốt cuộc bình chọn các nhà thơ đã tham dự bằng tất cả sự nhiệt tình và tâm huyết nên tác phẩm nào gửi về cũng đạt yêu cầu và được chọn đăng để bạn đọc thưởng thức - bình chọn. Đặc biệt tác giả trẻ Nguyễn Thành Giang được bạn đọc quan tâm bình chọn. Đây là nguồn động viên hết sức quý báu cho lực lượng làm thơ trẻ.

Trong tháng thứ tư trang Weblogs Đất Đứng trước cũng được anh La Ngạc Thụy phục hồi với tên mới của chính anh (địa chỉ truy cập: http://ngacthuy.vnweblogs.com tăng thêm địa chỉ phổ biến cuộc bình chọn lượng người đọc cũng tăng thêm góp phần phổ biến tác phẩm của văn nghệ sĩ trên bình diện rộng hơn nhiều người đọc hơn.

Theo phổ biến ban đầu khi mở cuộc bình chọn thì thời gian chỉ còn 2 tháng nữa cuộc bình chọn sẽ kết thúc nhằm ngày giỗ của Nhà văn Xuân Sắc. Do vậy Ban bình chọn và BS Nguyễn Thế Nhiệm - nhà tài trợ mong bạn đọc nhiệt tình tham gia hơn nữa để cuộc bình chọn của chúng ta đạt hiệu quả cao nhất.

Kết quả tháng thứ IV CUỘC BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG: như sau: (không kể số lượt người đọc trên trang VHNT Đất Đứng và Weblogs BS Nguyễn Thế Nhiệm)

  1. Chùm thơ Ngô Văn Cư (Bình Định) có 194 lượt người đọc và 9 lời bình chọn.
  2. Chùm thơ Nguyễn Thành Giang (Quảng Nam) có 153 lượt người đọc và 8 lời bình chọn.
  3. Chùm thơ Dung Thị Vân (TP.Hồ Chí Minh) có 165 lượt người đọc và 6 lời bình chọn.

Ban bình chọn đã thống nhất chọn: Chùm thơ của tác giả Ngô Văn Cư được bạn đọc bình chọn hay nhất tháng thứ IV và lời bình của bạn đọc Phiêu Vân được chọn hay nhất trong tháng với lời bình sâu sắc của chính chùm thơ của Ngô Văn Cư.

Đề nghị các bạn Ngô Văn Cư và Phiêu Vân cung cấp tên thật và địa chỉ cụ thể để Ban bình chọn gửi tặng phẩm.

 

TM. BAN BÌNH CHỌN

LA NGẠC THỤY