TƠ VƯƠNG NGHÌN SỢI - Thơ Trần Ngọc Hưởng

BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG"

TƠ VƯƠNG NGHÌN SỢI

Trần Ngọc Hưởng

Mở toang ra cánh cửa phòng

Ngoài kia lồng lộng gió đồng reo ca

Trăng non nhu nhú như là...

Cỏ cây mây nước cùng ta hẹn thề


Nâng ngang mày chén rượu quê

Nhắp thôi đã thấy bốn bề thăng hoa

Ta đang bỏ cuộc sa đà

Lợi danh như gió thoảng qua mất rồi

Trải bao lận đận nổi trôi

Ta luôn đứng thẳng vịn lời cổ nhân

Sống đời chỉ có thường dân

Vua quan chi cũng xoay vần...phù du!

Tu dù giữa chợ vẫn tu

Tình thương nên giữ hận thù nên buông

Lòng ta nghìn sợi tơ vương

Cây đa mái lá... quê hương trĩu lòng

Đất trời chi khác dòng sông

Ta tuôn chảy mãi vẫn không bến bờ

Chèo khua sóng vỡ thành thơ

Bút cày giấy trắng nằm mơ cấy trồng...

T.N.H

(Click vào đây để bình chọn)

...............................................................

Tác giả Trần Ngọc Hưởng ( Long An )

                                        email: tranngochuonglongan@yahoo.com.vn