NHỮNG VẦN THƠ CHỈ VIẾT CHO EM - THƠ PHAN KỶ SỬU

BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG"

NHỮNG VẦN THƠ CHỈ VIẾT CHO EM

Phan Kỷ Sửu

 

( Tặng Ngọc Mai- TP HCM )

 

TÌNH BAO NHIÊU RÁCH CŨNG LÀNH.!

 

Tim em hằn vết thương xưa

Để thơ anh thiếu những mùa lá xanh

Cứ đi về phía có anh

Tình bao nhiêu rách cũng lành trong em !

 

 VÂNG...

 

Vâng! Anh cây mộc sẳn dành

Chim ơi cứ hót cho cành ngã nghiêng

Vâng! anh ngàn sóng tràn lên

Khỏa mình trăng tắm cả đêm ngọc ngà

Vâng! Anh núi  khát mây xa

Mây ôm chòang núi núi là đà say...

Vâng! Anh .cau giữa trời mây

Quấn đi trầu thắm cho ai rối lòng...!

                               

                                    

VỚI TRĂNG


Mắt em thiêu cháy màn đêm

Ngực tròn trăng mộng cho mềm môi say

Mặc tình khuy áo đâu đây

Đến trời  đất cũng ngất ngây khác gì.

 

P.K.S

(Click vào đây để bình chọn)

....................................................

Tác giả Phan Kỷ Sửu

Hội viên Hội VHNT Tây Ninh