DÌU EM LÊN VỚI NÚI BÀ - THƠ XUÂN ĐƯỜNG


BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG"

DÌU EM LÊN VỚI NÚI BÀ

Xuân Đường


Dìu em đi núi Bà Đen

Bao nhiêu lối đến người chen kẻ lần

Đường trời ngồi cáp đỡ chân

Đường trần bậc đá ta dần dần theo.


Hai ta dõi mắt nhìn theo

Hương hoa ngào ngạt chuối...treo lưng đồi

Qua thung lũng lên dốc côi

Trời thanh gió nhẹ nắng bồi hồi xuân !

Đến cầu Gãy vái lâm râm

Nửa đường ta khấn bà " Thâm" độ trì

Cho ta mạnh bước chân đi

Hái hoa xin lộc quản gì núi cao.

Dốc Thượng đến tự lúc nào

Dìu em đã nhẹ thở phào đến nơi

Nước suối in thấy da trời

Ta ngồi nghỉ ngắm nơi người Bồng lai.

Suối trong tẩy sạch trần ai

Định tâm đảnh lễ xin vài lộc hoa

Khói nhang nghi ngút Điện Bà

Ta cùng xin quẻ lạy Bà thinh không.

Chùa Hang ngập gió mênh mông

Suối Vàng Châu tự lắng hồng trần tan

Đến đây khách đã vội vàng

Xin lộc khẩn bái hạ san xuống đời !

Đầu thiên niên kỷ em ơi

Chúng nình minh thệ nhận lời sống chung

Mai sau nếu lỡ không cùng

Thì ta vẫn giữ tình chung bạn bè !

X.Đ


(Click vào đây để bình chọn)

.............................................................

Tác giả Xuân Đường

Ninh Thọ Ninh Sơn- Thị xã Tây Ninh