TỔNG KẾT THÁNG THỨ III BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG"

 

 

 

TỔNG KẾT THÁNG THỨ III

BÌNH CHỌN "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG"

 

Chúm thơ của Thanh Trắc Nguyễn Văn và lời bình của các bạn Lê Bá Duy Huỳnh Ngọc và Hùng Thanh được bình chọn là hay nhất trong tháng thứ III.

 

Cuộc bình chọn "THƠ LỤC BÁT HAY TRÊN ĐẤT ĐỨNG" đã qua tháng thứ 4. Hơn 3 tháng qua trang VHNT Đất Đứng và trang Weblogs Bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm đã chọn đăng song song 60 bài thơ và chùm thơ của hơn 50 tác giả trên cả nước gửi về tham gia thu hút hàng ngàn lượt đọc bài và hơn 90 lời bình với nhiều lời bình tâm huyết và có trách nhiệm của bạn đọc. Riêng tháng thứ 3 trên trang bình chọn có hơn 700 lượt người đọc và 23 lời bình.

 

Điều đáng ghi nhận là nhiều tác giả có uy tín trên diễn đàn văn nghệ tham gia nhiệt tình và hết sức tâm huyết như Trúc Linh Lan Thanh Trắc Nguyễn Văn Lê Bá Duy Trương Đình Tuấn Trần Ngọc Hưởng Nguyễn Minh Quang Mai Thanh Tịnh Đức Tiên Phan Thành Minh Trần Đỗ Liêm ... Điều đáng ghi nhận khác là từ ngày trang VHNT Đất Đứng mở cuộc bình chọn số lượt người truy cập và xem bài tăng lên rất cao. Cụ thể: khi tổng kết 6 tháng kể từ ngày xây dựng trang websit này số lượng truy cập là 40.000 lượt vậy mà chỉ trong tháng qua có hơn 10.000 lượt người truy cập. Điều này chứng tỏ trang VHNT Đất Đứng nói chung và cuộc bình chọn nói riêng đã có "đất đứng" trong lòng văn nghệ sĩ và bạn đọc trên cả nước. Đây là niềm vinh dự và đáng tự hào của tất cả chúng ta.

 

Trong suốt cuộc bình chọn ngoài những comment góp ý còn nhiều bạn đọc đã gửi email hoặc điện thoại trực tiếp góp ý hoan nghênh cách bình chọn tuy nhiên vẫn có ý kiến cho rằng "Lời bình cho một bài thơ được chọn phải thể hiện được nét "đặc sắc" của bài thơ đó mới có giá trị. Ban bình chọn sẽ không tính vào số lượt bình chọn nếu như bài thơ đó không có lời bình cụ thể thuyết phục" thì quá khó cho bạn đọc vì có người sau khi thưởng thức bài thơ thấy hay nhưng không biết bình thế nào thể thể hiện nét "đặc sắc" của bài thơ đó vì trình độ "ngôn ngữ phê bình" có giới hạn. Nên chăng không nên "đòi hỏi khắt khe quá" nếu như người bình chọn là "người có thực" chứ không phải "người ảo". Một lẽ khác cuộc bình chọn cũng đã có "tặng phẩm" cho "lời bình hay nhất" thì lo gì không có những lời bình tâm huyết và chất lượng. Do vậy thể theo ý kiến của bạn đọc và để cuộc bình chọn tăng thêm "phần sôi nổi" Ban bình chọn đã thống nhất với Bác sĩ Nguyễn Thế Nhiệm chấp nhận cho bạn đọc "chọn bài thơ mình yêu thích" mà không cần bình với đề nghị bạn đọc sử dụng email thực và số điện thoại để Ban bình chọn xác nhận tư cách của người chọn.

 

Kết quả cuộc bình chọn "Thơ lục bát hay trên Đất Đứng" tháng thứ 3 như sau (không kể số lượt người đọc trên trang VHNT Đất Đứng và trang Web BS Nguyễn Thế Nhiệm):

  -        Chùm thơ Thanh Trắc Nguyễn Văn - TP. Hồ Chí Minh có 252 lượt người đọc và 7 lời bình chọn.   -        Bài thơ "Tình Cõi Hồng Hoang" của Vũ Hoàng - Cà Mau có 145 lượt người đọc và 7 lời bình chọn.   -        Bài thơ "Nửa Đời" của Thanh Trắc Nguyễn Văn - TP. Hồ Chí Minh có 110 lượt người đọc và 5 lời bình chọn.   -        Bài thơ "Đêm Đông" của Trương Thị Hằng Nga - Quảng Trị có 80 lượt người đọc và 3 lời bình chọn.  

Như thế trong tháng 3 có 1 chùm thơ và 3 bài thơ được bạn đọc bình chọn hay nhất trong tháng. Trong đó tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn được bình chọn cả chùm thơ và bài thơ. Ban bình chọn đã bàn bạc và thống nhất chọn chùm thơ của tác giả Thanh Trắc Nguyễn Văn hay nhất trong tháng.

 

Về lời bình Ban bình chọn phải thảo luận nhiều vì tháng này có rất nhiều lời bình có trách nhiệm và chất lượng cao. Nổi bật nhất là lời bình của các bạn:

-        Lê Bá Duy: bình bài thơ Đêm Đông của Trương Thị Hằng Nga và bài Làng Tôi Đất Bán Sạch Rồi của Thanh Trắc Nguyễn Văn.

-        Huỳnh Ngọc: bình bài thơ Làng Tôi Đất Bán Sạch Rồi và bài thơ Động Phong Nha của Thanh Trắc Nguyễn Văn.

-        Hùng Thanh: bình bài thơ Nửa Đời của Thanh Trắc Nguyễn Văn.

 

Ban bình chọn rất khó nhận định để chọn lời bình hay nhất trong tháng vì mỗi lời bình mang mỗi nét đặc sắc khác nhau nên thống nhất chọn cả 3 bạn với lời ngõ: "Vì chỉ có một tặng phẩm nên đành chia tặng phẩm ra vậy và mong 3 bạn thông cảm chia sẻ khó khăn với Ban bình chọn: "Vì uy tín và vinh dự hơn tặng phẩm".

 

Đề nghị các bạn Thanh Trắc Nguyễn Văn Lê Bá Duy Huỳnh Ngọc Hùng Thanh cung cấp họ tên địa chỉ cụ thể để BBC gửi tặng phẩm.

  

TM. BAN BÌNH CHỌN

  LA NGẠC THỤY