Vài hình ảnh chuyến đi thực tế sáng tác của đoàn văn nghệ sĩ Tây Ninh ở Tiền Giang

Chuyến đi thực tế tại Tiền Giang
 
 

 
 

 

 

 
 
 
Trước đền thờ Nguyễn Huỳnh Đức
 
 
 
Giao lưu với Gia đình Áo Trắng Tiền Giang