TIN VĂN NGHỆ: THÔNG BÁO THAY THƠ MỜI HỌP - PHÂN HỘI VĂN HỌC

THÔNG BÁO THAY THƠ MỜI HỌP-    Căn cứ kế hoạch hoạt động năm 2009 của Phân hội Văn học.
-    Căn cứ chỉ đạo của Ban Thường trực Hội VHNT Tây Ninh.
Ban Chấp hành Phân hội tổ chức phiên họp triển khai kế hoạch hoạt động với những nội dung chính như sau:
1./ Kế hoạch hoạt động năm 2009.
2./ Phát động tham gia dự thi văn học nghệ thuật "học tập và làm theo tấm guơng đạo đức Hồ Chí Minh năm 2009".
3./ Đăng ký và nộp tác phẩm để in tuyển tập truyện ký năm 2009
4./ Kế hoạch thực hiện kinh phí hỗ trợ sáng tạo năm 2009.
Thời gian: 8 giờ ngày thứ bảy 28 tháng 02 năm 2009
Địa điểm: Văn phòng Hội VHNT Tây Ninh - Cửa 4 Nội ô Toà Thánh Tây Ninh.
Trân trọng kính mời tất cả hội viên phân hội văn học đến tham dự đầy đủ để phiên họp đạt kết quả tốt.
                                                  Tây Ninh ngày 23 tháng 02 năm 2009
                                                           TM.BCH Phân hội Văn học
                                                                  Phân hội trưởng
                                La Ngạc Thuỵ

Nguyễn Văn Tài

Kính gửi Anh LNT

Thấy kế hoạch sẽ in tuyển tập truyện bút ký TN 2009 nghe phấn khởi quá. Riêng cuộc thi bút ký lâu quá sao không thấy công bố kết quả vậy anh.Hình như hết hạn lâu rồi mà !